ALMELO - Producent van technisch textiel TenCate heeft over heel 2011 de winst en omzet fors zien stijgen.

In de tweede helft van het jaar groeide de onderneming echter minder uitbundig dan in de eerste zes maanden, zo bleek uit de resultaten die TenCate woensdag voorbeurs publiceerde.

De omzet in de tweede helft van 2011 kwam uit op 546,4 miljoen euro, tegen bijna 530 miljoen in dezelfde periode van 2010. In de eerste zes maanden van vorig jaar bedroeg de omzet 592,4 miljoen. De nettowinst kwam uit op bijna 27 miljoen euro, terwijl die in de eerste helft van 2011 op ruim 33 miljoen euro uit was gekomen.

De resultaten van TenCate zijn vaak afhankelijk van de verdeling van de orders en levering daarvan. Zo viel in het vierde kwartaal de omzet van TenCates speciale stof Defender M sterk terug als gevolg van de versnelde terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Irak, wier uniformen van de stof zijn gemaakt.