DEN HAAG - Olieconcern Shell heeft de winst in het vierde kwartaal flink opgevoerd ten opzichte van de laatste 3 maanden van 2010. In vergelijking met de eerste drie kwartalen van dit jaar viel het resultaat onder de streep echter behoorlijk terug door onder meer smalle raffinagemarges.

Shell maakte donderdag zowel de kwartaalresultaten bekend als een bericht over de voortgang van het strategische plan.

Daarin staat onder meer dat Shell dit jaar 30 miljard dollar zal investeren waarvan 80 procent in het zoeken naar en winnen van olie en gas. Ook maakte Shell bekend het dividend te willen opvoeren.

De winst op basis van geschatte actuele voorraadkosten (ccs) exclusief eenmalige posten kwam in het vierde kwartaal uit op 4,8 miljard dollar (3,64 miljard euro). Dat is een stijging van 18 procent op jaarbasis, maar een daling van 2,2 miljard dollar ten opzichte van het derde kwartaal.

''Onze vierdekwartaalresultaten werden beïnvloed door een scherpe daling van de raffinagemarges en de Noord-Amerikaanse gasprijzen'', aldus bestuursvoorzitter Peter Voser.

De ccs-winst is de maatstaf die Shell en de financiële markten hanteren. Analisten rekenden in doorsnee op een ccs-winst exclusief eenmalige posten van 5,17 miljard dollar.

Winst

De nettowinst daalde in het afgelopen kwartaal met 4 procent tot 6,5 miljard dollar en de omzet steeg van 105,5 miljard dollar tot 119,1 miljard dollar. Aandeelhouders krijgen een dividend van 0,42 dollar per aandeel en kunnen over het lopende eerste kwartaal 0,43 dollar per aandeel tegemoet zien.

De productie van Shell nam, mede door de verkoop van onderdelen, met 5 procent af tot het equivalent van 3,305 miljoen vaten olie per dag. Als de verkoop van onderdelen buiten beschouwing wordt gelaten, daalde de productie met 3 procent.

Shell stelde in het bericht over de strategie te rekenen op een stijging naar een dagelijkse productie van circa 4 miljoen vaten in 2017 of 2018. Die stijging van 25 procent ten opzichte van 2011 moet voortkomen uit nieuwe projecten die het concern op stapel heeft staan.