AMSTERDAM - Biotechonderneming OctoPlus geeft vrijdag in een persbericht aan dat het na de laatste financieringsronde "nog niet genoeg werkkapitaal heeft veilig gesteld om aan haar korte termijn verplichtingen te kunnen voldoen".

Dat wil zeggen de verplichtingen gedurende een periode van 12 maanden na de datum van het prospectus, voegt de onderneming toe.

De continuiteit van de onderneming is met de recent gerealiseerde financiering volgens OctoPlus voor de komende twaalf maanden gewaarborgd.

Het bedrijf meldt vrijdag ook "een geleidelijk verbeterende negatieve operationele cash flow", hetgeen zich doorzet in de eerste helft van 2012.

Aandelen

OctoPlus maakt verder melding van de publicatie op vrijdag van een prospectus ten aanzien van de toelating tot de notering aan en handel op Euronext Amsterdam van 8 miljoen nieuw uitgegeven gewone aandelen.

De aandelen zijn uitgegeven in het kader van de onderhandse plaatsing bij bestaande en nieuwe investeerders die OctoPlus met succes heeft afgerond op 31 oktober 2011.

Investeringen

Met deze plaatsing heeft de OctoPlus bruto 4,0 miljoen euro opgehaald. De opbrengsten van de financieringsronde zullen worden gebruikt voor versterking van het werkkapitaal en voor investeringen in veel belovende projecten zoals specialty generics.

Het prospectus is op 24 januari 2012 goedgekeurd door de Nederlandse Autoriteit voor de Financiele Markten.