HILVERSUM - Nederlandse banken en pensioenfondsen speculeren met agrarische grondstoffen en zouden daarmee bijdragen aan de hoge voedselprijzen in de wereld. Dat meldt het tv-programma Zembla vrijdag.

Zemblad baseert zich op een rapport van Somo, een stichting die de beleggingen van de grootste banken en pensioenfondsen van ons land op de korrel nam.

In de documentaire 'Handel in Honger' zegt een rapporteur van de Verenigde Naties dat de pensioenfondsen niet zouden moeten beleggen in voedselgrondstoffen. De Nederlandse regering betwijfelt het prijsopdrijvende effect.

Hoeveel de pensioenfondsen beleggen in agrarische fondsen wordt niet precies bijgehouden, maar staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) schatte het totale bedrag vorige maand in een brief aan de Tweede Kamer op 5 miljard, op een totaal belegd vermogen van 750 miljard euro.

De Nederlandse regering laat het aan de pensioenfondsen over hoe ze maatschappelijk verantwoord beleggen, maar wil wel in de wet vastleggen dat ze daar in het jaarverslag duidelijk over moeten zijn.

Zorg en Welzijn

Pensioenfonds Zorg & Welzijn heeft 700 miljoen euro belegd in voeding en is daarmee de grootste voedselspeculant van Nederland, zou uit dat onderzoek blijken.

ABN Amro is wereldwijd een van de grootste spelers die voedselspeculatie mogelijk maken. De bank zou tien procent van de handel op de grote voedselbeurzen verzorgen.

Bij voedselspeculatie wordt gespeculeerd met de prijzen van voedselgrondstoffen zoals graan, mais, soja en vee. De Verenigde Naties schatten dat dit jaar wereldwijd miljoenen meer mensen aan ondervoeding lijden als gevolg van door speculatie opgedreven voedselprijzen.

Opheldering

Verschillende hulp- en mensenrechtenorganisaties hebben de pensioenen van hun personeel ondergebracht bij Zorg & Welzijn, met een vermogen van ruim honderd miljard. De organisaties maken zich ongerust en hebben opheldering gevraagd aan het pensioenfonds.

Zorg & Welzijn noch ABN Amro wil in de uitzending reageren. In schriftelijke reacties ontkennen beide instellingen te speculeren met voedselgrondstoffen.