DEN HAAG - Consumenten met een beleggingsverzekering krijgen de kans om sneller en zonder extra kosten over te stappen naar een beter en goedkoper product.

Bij klanten met een zogenoemde woekerpolis die aanspraak kunnen maken op compensatie, wordt die vergoeding meteen toegevoegd aan de poliswaarde. Minister Jan Kees de Jager (Financiën) heeft hierover afspraken gemaakt met de verzekeringsbranche.

Volgens het Verbond van Verzekeraars zijn er in Nederland 7,2 miljoen beleggingsverzekeringen verkocht, waarvan 2,6 miljoen woekerpolissen. Woekerpolissen zijn beleggingsverzekeringen waarvan de kosten achteraf veel hoger bleken te zijn dan de klant had kunnen verwachten.

De afspraken die nu gemaakt zijn, staan los van juridische procedures die mensen met woekerpolissen voeren om schadeloosstelling.

Informeren

Verzekeraars gaan de komende tijd miljoenen klanten informeren en adviseren over de mogelijkheden om hun situatie te verbeteren, aldus het Verbond van Verzekeraars.

Met de uitvoering van de afspraken kunnen voor de verzekeringsbranche honderden miljoenen euro's zijn gemoeid, afhankelijk van het aantal mensen dat ervoor kiest over te stappen naar een beter product, aldus een woordvoerder.