DEN HAAG - Beursgenoteerde bedrijven moeten meer openheid van zaken geven over hun schuldpositie en hun afspraken met banken. Op deze manier krijgen aandeelhouders meer inzicht in de risico's die zij lopen.

Dat schrijft de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) in een jaarlijkse 'speerpuntenbrief' gericht aan de in Nederland genoteerde ondernemingen.

Volgens de VEB geven bedrijven in hun jaarverslagen slechts beperkt inzicht in de afspraken met banken en de (af)lopende kredieten.

Aandeelhouders willen ondertussen een ''gedegen uiteenzetting van aflossingsschema's, de beschikbare financiële middelen voor herfinanciering en de financieringsstrategie voor de lange termijn'', aldus de VEB.

Aflossen

Grotere openheid is met name van belang, omdat de komende twee jaar veel ondernemingen een groot deel van hun bestaande financiering moeten aflossen en herfinancieren. Gezien de huidige economische omstandigheden zouden banken terughoudend kunnen zijn met financieringen, denkt de vereniging.

De VEB vraagt in de brief bedrijven ook meer openheid te geven over de rol van de externe accountant. In sommige gevallen hebben accountants de afgelopen jaren te weinig gedaan om fraude en dreigende discontinuïteit aan het licht te brengen of af te wenden.

Van der Moolen en InnoConcepts zijn daar voorbeelden van, vindt de vereniging. Daarom wil de VEB dat bedrijven de jaarlijkse aanbevelingen van de accountants aan het bestuur en de commissarissen openbaar maken.

In de brief vraagt VEB ook opnieuw aandacht voor het dividendbeleid. Bedrijven moeten volgens de vereniging onder meer zorgvuldiger toelichting op het beleid geven.