NEW YORK - De Amerikaanse aluminiumproducent Alcoa heeft in het derde kwartaal van dit jaar een flinke winst en omzetsprong geboekt.

Maar de groei was aanzienlijk lager dan in het tweede kwartaal. Alcoa maakte dinsdag, na sluiting van de beurzen op Wall Street, de cijfers over de afgelopen drie maanden bekend en opende daarmee het cijferseizoen.

De nettowinst van de grootste aluminiumfabrikant van de VS kwam uit op 172 miljoen dollar, bijna een verdrievoudiging ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor. De winst uit voortgezette activiteiten groeide ook sterk, maar de groei was bijna de helft minder dan in het tweede kwartaal.

Hetzelfde gold voor de omzet, die weliswaar met 21 procent groeide ten opzichte van 2010, maar 3 procent lager uitkwam dan de omzet in het tweede kwartaal van dit jaar.

Alcoa kampt met sterk gedaalde prijzen van metalen. De prijs van aluminium ging in het derde kwartaal met bijna 20 procent omlaag.