AMSTERDAM - Pensioenuitvoerders overwegen meer vermogen terug te trekken uit beursgenoteerde beleggingen vanwege de turbulentie op de financiële markten.

Dat schrijft het Financieele Dagblad na een rondgang langs de grootste pensioenuitvoerders APG, Mn Services en PGGM. De Nederlandsche Bank (DNB) bevestigt al langer een trend te zien naar meer niet-liquide beleggingen.

Aandelenkoersen zijn deze zomer hard gedaald door de Europese en Amerikaanse schuldencrises. Daardoor zagen pensioenfondsen, die net weer herstellende waren van de klappen van 2009, hun dekkingsgraden opnieuw onderuitgaan.

De dekkingsgraad geeft aan of een pensioenfonds nu voldoende geld in kas heeft om aan zijn huidige en toekomstige verplichtingen te voldoen.