AMSTERDAM - Vopak heeft in de eerste helft van 2011 een licht lager operationeel resultaat exclusief bijzondere posten geboekt. Dit komt door een zwakke markt voor biobrandstoffen en een dispuut met een concurrent over de afhandeling van treinwagons bij een van zijn terminals.

Dat blijkt woensdag uit de halfjaarcijfers van het tankopslagbedrijf.

Daarnaast herhaalt het concern zijn outlook voor 2011, waarbij een bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en goodwill-amortisatie (EBITDA) exclusief eenmalige items van 600-640 miljoen euro wordt voorzien.

Vopak zegt in de tweede helft van 2011 een hogere winst per aandeel exclusief bijzondere items te voorzien in vergelijking tot de eerste zes maanden van 2010.

Bahama's

Over de eerste zes maanden van dit jaar kwam het bedrijfsresultaat (EBIT) exclusief bijzondere posten uit op 217,9 miljoen euro, tegen 223 miljoen euro een jaar eerder. Drie vooraf door Dow Jones Nieuwsdienst geraadpleegde economen rekenden op een bedrijfsresultaat van 218,7 miljoen euro.

Inclusief bijzondere posten bedroeg de EBIT 335,4 miljoen euro, mede dankzij een positief resultaat van 111,5 miljoen euro op de verkoop van een belang van twintig procent in de Borco-terminal op de Bahama-eilanden.

Bezettingsgraad

De nettowinst bedroeg in het afgelopen halfjaar 239,6 miljoen euro, ten opzichte van 131,8 miljoen euro een jaar eerder. De omzet kwam uit op 561,1 miljoen euro, tegenover 543,9 miljoen euro een jaar eerder. Analisten rekenden op een omzet van 553,5 miljoen euro.

De bezettingsgraad was eind juni 2011 met 92,0 procent ongewijzigd ten opzichte van eind maart. Eind juni 2010 bedroeg de bezettingsgraad 93 procent.