DEN HAAG - Shell heeft in het tweede kwartaal de winst flink opgevoerd dankzij de hogere olieprijzen. 

De stijging van de prijs van een vat Brentolie, van circa 78 dollar naar ongeveer 117 dollar, compenseerde een lagere productie. Dat bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van het olieconcern.

De nettowinst verdubbelde nagenoeg van 4,4 miljard dollar tot 8,7 miljard dollar (6,1 miljard euro). Shell handhaaft het dividend op 0,42 dollar per aandeel.

Voorraad

Shell boekte een winst op basis van geschatte actuele voorraadkosten (ccs) exclusief eenmalige posten van 6,5 miljard dollar.

Een jaar eerder bedroeg dit resultaat, de maatstaf die zowel door het concern zelf als de financiële markten wordt gebruikt, 4,2 miljard dollar. De omzet steeg met bijna 34 procent tot 121,3 miljard dollar.

Inclusief de eenmalige posten bedroeg de ccs-winst bijna 8 miljard dollar, een stijging van 77 procent op jaarbasis. Dit cijfer is veel beter dan de 6,5 miljard dollar waarop analisten rekenden.

Velden

De productie van het Brits-Nederlandse bedrijf daalde met 2 procent tot 3,046 miljoen vaten olie-equivalent per dag. De daling werd onder meer veroorzaakt door de verkoop van velden en een lagere vraag naar gas vanwege het warme voorjaar.

In de eerste helft van dit jaar verkocht Shell voor 4 miljard dollar aan onderdelen die niet langer tot de kernactiviteiten behoorden.

Nieuwe projecten

Shell heeft de afgelopen jaren miljarden geïnvesteerd in nieuwe projecten, waarvan een deel langzamerhand in bedrijf komt. Die inspanningen moeten leiden tot een groei naar een dagelijks productieniveau van 3,7 miljoen vaten in 2014.

Het concern handhaafde de verwachting in de jaren 2011 tot en met 2014 tenminste 100 miljard dollar te investeren.