AMSTERDAM - Beleggers die investeren in aandelen met een hoger risico worden hier niet voor beloond. Dat stellen onderzoekers van Russell Investments in een recent verschenen onderzoek.

In het rapport wordt benchmarking aangedragen als een van de belangrijkste redenen.

'De standaardtheorie over markten zegt dat beleggers alleen extra risico moeten aanvaarden als zij daarvoor worden gecompenseerd', zegt Bob Collie, researcher van Russell en een van de auteurs. Collie stelt dat er 'karig' bewijs is dat risicovolle aandelen het systematisch beter doen dan hun defensieve collega's.

Risicopremie

Voor het ontbreken van de zogenaamde risicopremie zijn diverse verklaringen te geven. 'Er is goede reden om aan te nemen dat het wijdverbreide gebruik van benchmarken van beleggingsfondsen en institutionele beleggers daaraan bijdraagt', meent Collie.

Hij denkt niet dat deze 'nuttige gewoonte' snel zal verdwijnen. 'We kunnen er dus vanuit gaan dat dit 'defensieve effect' zal blijven bestaan in de toekomst.'

Resultaten

Mede-auteur John Osborn zegt dat beleggers met deze informatie hun voordeel kunnen doen, want met een lager risicoprofiel kunnen nu dezelfde resultaten worden nagestreefd. Dit kan volgens Osborn op een aantal manieren, zoals het meegeven van een defensieve index als benchmark.

Hij constateert dat beleggers te weinig naar risico's kijken bij het samenstellen van de beleggingsportefeuille. Ook zouden zij niet de nadruk moeten leggen op de tracking error als risicometer, maar zich meer moeten focussen op absoluut risico.

Uit analyse van Russell blijkt dat de laatste 12 jaar een defensieve index betere resultaten zou hebben geboekt met een lagere volatiliteit en ook beter de impact van vallende markten opvangt. Het volledige onderzoek staat hier.