PARIJS - Hoe lager de dollar noteert ten opzichte van andere belangrijke valuta hoe meer Air France-KLM Chief Executive Officer Philippe Calavia in zijn nopjes is.

Net als andere luchtvaartmaatschappijen is de Frans-Nederlandse luchtvaarder aanzienlijk blootgesteld aan prijsschommelingen in de olieprijs en valutaschommelingen, die een groot effect kunnen hebben op de energierekening van de luchtvaarder, wanneer de kosten worden omgerekend naar euro's.

Vorig jaar werd in totaal 5,7 miljard euro betaald aan energiekosten, waarbij een sterkere dollar resulteert in een hogere energierekening uitgedrukt in euro's.

De depreciatie van de euro ten opzichte van de dollar in het boekjaar tot 31 maart met bijna 7 procent had een positief effect op de rekeningen van de luchtvaarder uitgedrukt in dollars. In zijn geheel was het resultaat echter negatief, aangezien de kosten hoger waren dat de ontvangsten van 2 miljard dollar.

Valutarisico

"Er wordt niet veel gesproken over het afdekken van valutarisico's, aangezien de risico's veel kleiner zijn dan bij brandstof-hedging", aldus Calavia.

Over het algemeen dekt de luchtvaarder zich vooraf in tegen dollarschommelingen voor een periode van twee jaar, waarbij het concern in de regel slechts de helft van zijn blootstelling afdekt, hoewel het concern zijn beleid ieder moment kan wijzigen al naar gelang de ontwikkelingen op de middellange termijn.

Bedragen

"Op die wijze weten we precies hoeveel we gaan betalen voor de helft van onze positie in dollars", aldus de bestuurder. "De bedragen waar het over gaat zijn niet te verwaarlozen en de dollar is uiterst volatiel gebleken, waarbij de dollar ten opzichte van de euro in een periode van zes maanden vrij makkelijk van 1,20 tot 1,50 dollar beweegt. Dat zijn enorm marges."

Voor het komende jaar heeft de luchtvaarder zich afgedekt ten opzichte van de euro tegen een koers van ongeveer 1,38 - 1,39 dollar, in vergelijking tot een spotprijs van circa 1,44 dollar. "In het geval de dollar ten opzichte van de euro daalt tot 1,50 of 1,60 dollar", stelt Calavia.

Pijn

"Dan doet dat slechts pijn voor de helft van onze positie in dollars en spreken we over enkele tientallen miljoenen, in plaats van honderden miljoenen. Een waardeverschuiving van de dollar ten opzichte van de euro met 0,10 dollar, heeft een effect van achtereenvolgens 20 euro, 30 euro of 40 miljoen euro. Dat is weliswaar niet te verwaarlozen, maar niet enorm."

"Het belangrijkste is de verwachte richting van de wisselkoersen", concludeert de bestuurder. "Met name in het licht van de problemen omtrent de huidige Amerikaanse overheidsfinancien en de zorgen over de Europese schuldproblemen. Er is echter geen reden in de komende twaalf maanden een enorme appreciatie van de dollar te verwachten."

"We zijn misschien geneigd om te wachten op een verdere depreciatie van dollar, waardoor het zelfs goedkoper wordt voor ons", aldus Calavia.