Dockwise boekt kwartaalverlies

AMSTERDAM - Zeetransportbedrijf Dockwise is in het eerste kwartaal van 2011 in de rode cijfers beland vanwege voortdurend moeilijke marktomstandigheden.

Daarnaast geeft het bedrijf aan in het eerste kwartaal een "gestage" stroom van aanbestedingen te hebben ontvangen.

In totaal werden in het eerste kwartaal 29 nieuwe contracten en intentieverklaringen getekend, waarmee het orderboek ultimo maart 2010 uitkomt op 143 miljoen dollar.

Begin mei is Dockwise door Seadrill Management aangewezen als voorkeurspartner voor transporten voor offshore projecten en heeft het bedrijf zes contracten voor zwaar maritiem transport ter waarde van 34 miljoen dollar gewonnen.

In een toelichting op de kwartaalcijfers geeft Chief Executive Officer Andre Goedee aan dat de mogelijkheden die zich voordoen met name grote transport- en infrastructuurprojecten betreft.

Verlies

Over het eerste kwartaal van 2011 meldt Dockwise vrijdag een nettoverlies van 7,9 miljoen dollar. Een jaar eerder zette het zeetransport een nettoverlies van 3,4 miljoen dollar in de boeken. In het vierde kwartaal van 2010 boekte het bedrijf een nettowinst van 2,8 miljoen dollar.

De omzet kwam het afgelopen kwartaal uit op 89 miljoen dollar, tegenover 95 miljoen dollar een jaar eerder. Twee door Dow Jones Nieuwsdienst vooraf geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 86 miljoen dollar.

Het concern boekte over het afgelopen kwartaal een winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie, ofwel EBITDA, van 29 miljoen dollar, tegen 31,4 miljoen dollar een jaar eerder. Analisten rekenden op 22 miljoen dollar.

Olieprijs

Dockwise levert diensten voor zeetransport en is daarbij afhankelijk van de wereldhandel en de investeringen in de ontwikkeling van olie en gasprojecten.

De daling van de olieprijs ten tijde van de recessie zorgde ervoor dat veel projecten in de wacht werden gezet, en dat voorraden werden afgebouwd waardoor de wereldhandel inzakte.

Lees meer over:
Tip de redactie