AMSTERDAM - Robeco heeft in 2010 weer winst gemaakt en het vermogen onder beheer is gestegen tot 150 miljard euro. Dat meldt de vermogensbeheerder uit Rotterdam woensdag in een persbericht.

Tegenover een winst van 181 miljoen euro stond een jaar eerder nog een verlies van elf miljoen euro. Afgelopen jaar werd de winst gestuwd door hogere beheersinkomsten geholpen door de aanwas van het vermogen en een stijging van de dollar.

Na het herstel van 2009, bleven de financiële markten zich in 2010 gunstig ontwikkelen. Dit resulteerde in een stijging van het beheerd vermogen met elf procent, na een groei van 22 procent het voorgaande jaar.

Nieuw geld

In het eerste kwartaal van 2011 bleef het vermogen min of meer gelijk. De instroom van nieuw geld in vooral Amerikaanse aandelen, bedrijfsobligaties met hoog risico en opkomende markten woog op tegen een daling van de dollar.

Na het verlies van 2009 formuleerde Robeco, een volle dochter van de Rabobank Groep, een nieuwe strategie. Het vermogen onder beheer zou in de periode tot en met 2014 gemiddeld met elf procent moeten groeien tot een totaal van 225 miljard euro.

Autonome groei

Bestuursvoorzitter Roderick Munsters hamerde in dit verband op het belang van autonome groei. Om de zelfstandige positie van de vermogensbeheerder te behouden, zei hij naar een jaarlijkse instroom van zes tot zeven miljard euro aan nieuw kapitaal te willen.

De groei van het beheerd vermogen in 2010 was het resultaat van 19,6 miljard euro aan beleggingsresultaten en een uitstroom van 3,4 miljard euro.

De banden met het moederconcern zullen de komende tijd verder worden aangehaald. De bedrijven kijken vooral naar productontwikkeling, zowel in Nederland als in het buitenland. De specialisatie van Rabobank op food & agri zal hierbij gelden als een speerpunt, aldus Robeco.