AMSTERDAM - AND International Publishers nv heeft afgelopen jaar een licht hogere omzet- en winststijging geboekt dan geraamd in voorlopige cijfers, blijkt uit dinsdag voorbeurs gepubliceerde definitieve resultaten van het bedrijf.

De onderneming boekte afgelopen jaar een hogere nettowinst en omzet door succesvolle verkopen van digitale kaarten.

De omzet steeg vorig jaar naar 7,0 miljoen euro van 5,0 miljoen euro in 2009. De nettowinst liep op tot 2,5 miljoen euro van 1,5 miljoen euro.

In de voorlopige cijfers, die werden gepubliceerd op 10 februari, ging AND uit van een omzet van 6,9 miljoen euro en een nettowinst van 2,4 miljoen euro.

Navigatiemarkt

Net als in februari stelt AND ook nu dat de resultaten over 2011 afhankelijk zullen zijn van de mate van het economisch herstel en de ontwikkelingen in de markt voor navigatie en location based services. Om deze reden geeft het concern geen verwachting.

Het aandeel AND sloot maandag op 4,49 euro.