BERLIJN - Ben Nooteboom, CEO van Randstad, voorspelt dat de komende maanden grote groepen arbeidsmigranten zullen toetreden tot de Duitse arbeidsmarkt. Randstad is in Duitsland marktleider en verwacht daar op termijn het grootste deel van zijn omzet vandaan te halen.

Per 1 mei 2011 gaan de grenzen van Duitsland en Oostenrijk volledig open voor Oost-Europese werknemers uit bijvoorbeeld Polen en Tsjechië.

"Ik denk dat bijna niemand weet dat twee op de drie Tsjechische verpleegsters onlangs ontslag heeft genomen", zegt Nooteboom in Berlijn waar hij deelneemt aan het economisch forum van de Duits-Nederlandse Handelskamer.

De verpleegsters worden voor hetzelfde werk in Duitsland of Nederland vaak beter betaald. Mits ze voldoen aan de eisen die de werkgever stelt.

Gevolgen

Overigens relativeert Nooteboom de gevolgen die de arbeidsmigratie zal hebben. "Vaak wordt de arbeidsmobiliteit van tevoren hoog ingeschat, waarna later blijkt dat het meevalt."

De CEO van Randstad is tevreden met het vorige maand afgesloten minimumloon voor flexwerkers in Duitsland, maar verwacht eind 2013 wel problemen als Europese wetgeving wordt doorgevoerd.

De intentie is om per afzonderlijke bedrijfstak cao-afspraken moeten worden gemaakt. "Dat drijft de loonkosten op, waarna er werk zal overblijven voor minder mensen."