DEN HAAG - TNT Post daagt de Nederlandse staat voor de rechter om het eigendom en exploitatie van de postcodes. Dat heeft TNT Post vrijdag desgevraagd bevestigd.

Begin dit jaar zegde het ministerie van Infrastructuur en Milieu een convenant met het postbedrijf over bezit en gebruik van de Nederlandse postcodes met TNT op.

Dat convenant bestond sinds 2006 en waarborgde dat overheidsinstellingen gratis toegang hadden tot de postcodes. TNT Post onderhoudt en voedt het systeem en verdient er geld aan door de postcodes door te verkopen voor commerciële doeleinden.

Het ministerie wil het postcodebestand nu zelf gaan beheren en dat tegen kostprijs ter beschikking stellen aan derden. TNT zou het systeem wel moeten blijven voorzien van nieuwe informatie.

Destijds nog TPG Post voerde de postcode in 1978 in Nederland in. Al die tijd werd er soepel samengewerkt met de overheid.

Opmaat

Het in 2006 getekende convenant was een opmaat naar de invoering van de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG), een onderdeel van het zogenoemde stelsel van basisadministraties, waaraan inmiddels zo goed als alle gemeenten in Nederland mee werken. En daarin wordt de postcode ook opgenomen.

Destijds zei het ministerie dat het convenant nodig was om ''de werkrelatie, rechten en plichten tussen met name gemeenten en TPG Post vast te leggen''. Nu wil het ministerie er vanaf, omdat de BAG-gegevens voor iedereen beschikbaar moeten zijn. TNT Post betoogt dat zij het bestand hebben opgebouwd.

''In prima samenwerking met de overheid, daarom hebben overheidsdiensten en gemeenten ook altijd gratis toegang gehad'', aldus een woordvoerder.

Lastig

Nu wil de Staat de gegevens ook aan bedrijven gaan leveren. Dat vindt TNT op zich geen probleem. Waar het bedrijf wel moeite mee heeft, is dat de overheid daarvoor niet wil betalen. Bovendien zou TNT het systeem moeten blijven voeden, ze hebben het zelf ook nodig, wat heel lastig wordt zonder hulp van de overheid.

De belangen voor TNT Post zijn groter dan alleen de inkomsten van het verkopen van de bestanden; dankzij het bestand kunnen klanten direct mailing toepassen en bij post heeft TNT natuurlijk alle belang.

Afwachten

Een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zei in een reactie dat afgewacht moet worden wat de rechter van de kwestie vindt.

''We hebben wel bedacht dat TNT deze stap zou kunnen nemen. We hebben niet zomaar het convenant opgezegd, maar pas nadat we ervan overtuigd waren dat er niets zoiets als intellectueel eigendom op postcodes kan bestaan'', aldus de zegsvrouw.