AMSTERDAM - AFC Ajax moet een aandeelhoudersvergadering beleggen, om duidelijkheid te verschaffen over de huidige situatie van het beursgenoteerde voetbalbedrijf, vindt de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).

"De belangrijke en verstrekkende gebeurtenissen rondom de leiding van het beursgenoteerde voetbalbedrijf hebben ook impact op beleggers en de volatiliteit van het aandeel toont aan dat sprake is van onzekerheid en onrust onder beleggers", meldt de VEB maandag op de eigen website.

Vorige week woensdag stapten het verenigingsbestuur en de raad van commissarissen van Ajax op naar aanleiding van onenigheid met oud-voetballer Johan Cruijff over het te voeren technisch beleid en de benoeming van daarvoor verantwoordelijken bij Ajax.

Toekomst

"De VEB wil opheldering van het bestuur en de raad van commissarissen (RvC) over de situatie, de vacante functies binnen het bestuur en de RvC en de toekomst van Ajax. Een buitengewone aandeelhoudersvergadering is daar de geëigende plaats voor", aldus de VEB, die vindt dat niet gewacht kan worden tot nieuwe commissarissen voor benoeming aan de aandeelhouders worden voorgedragen.

De VEB wil duidelijkheid van het bestuur van Ajax over de verantwoordelijkheid voor besluiten tijdens de bestuurlijke impasse. De vereniging wil ook inspraak in de profielschets voor nieuw voor te dragen commissarissen.

"In dat kader is het relevant of en in hoeverre de strategische en financiële doelstellingen, alsmede het voetbaltechnische beleid van Ajax voor de korte en middellange termijn worden beïnvloed door de bestuursimpasse", zegt VEB-directeur Jan Maarten Slagter op de VEB-site.

Informatieachterstand

De VEB vindt verder dat de niet in de ledenraad vertegenwoordigde aandeelhouders een informatieachterstand hebben en dat deze zo spoedig mogelijk ongedaan moet worden gemaakt.

In de ledenraad is ongeveer 73 procent van de aandelen in Ajax vertegenwoordigd.

Verzekeraar Delta Lloyd bezit 8,6 procent van de aandelen en is niet in de ledenraad vertegenwoordigd, maar heeft nu geen behoefte aan een aandeelhoudersvergadering. "Wij zitten nu niet te wachten op een extra aandeelhoudersvergadering", zegt directeur beleggingen Alex Otto van Delta Lloyd maandag tegen Dow Jones Nieuwsdienst.

Helderheid

"Het belangrijkste is dat Ajax nu snel in eigen gelederen helderheid schept, de boel weer op orde brengt en daarna de aandeelhouders bijeen roept om tekst en uitleg te geven", aldus Otto.

De VEB heeft haar bezorgdheid over de situatie ook kenbaar gemaakt bij beurswaakhond Autoriteit Financiële Markten (AFM). "De volatiliteit van het aandeel Ajax kan erop duiden dat er binnen Ajax onvoldoende waarborgen zijn geweest om aanwezige koersgevoelige informatie ook daadwerkelijk geheim te houden", licht de VEB toe.