AMSTERDAM - De liquiditeitseisen in de nieuwe Basel III-regels zijn zo streng dat ze de marges bij ING Groep onder druk zetten, stelt het concern woensdag in een presentatie voor beleggers.

Het aandeel ING staat woensdagmiddag ruim drie procent in de min.

Het concern meldt verder dat, als de nieuwe Basel III-regels direct zouden worden ingevoerd, dit een impact zou hebben van 130 basispunten op de core tier 1-kapitaalratio.

Aan het einde van 2010 zou dat cijfer zijn uitgekomen op 8,3 procent in plaats van de gerapporteerde 9,6 procent in het oude systeem. Onder Basel III moeten banken hun core tier 1-ratio op minimaal 8 procent houden.

Eerder ging het bedrijf nog uit van een impact van "ongeveer 70 basispunten." Het verschil zou deels worden veroorzaakt door de stijging van de rente in het vierde kwartaal. Dit zou in de nieuwe regels een kleinere toevoeging aan de herwaarderingsreserve opleveren.

Meer kapitaal

De Basel III-regels zullen geleidelijk worden ingevoerd vanaf 2013. Onder de nieuwe regels zullen banken meer kapitaal moeten aanhouden om te voorkomen dat ze opnieuw in de problemen raken bij een financiele crisis.

De Basel III-eisen voor twee graadmeters voor liquiditeit en langetermijnfinanciering noemt ING "stringent." De definitie van liquide middelen is "zeer restrictief", stelt IONG. Door deze regel zullen banken meer liquide bezittingen moeten aanhouden, zoals contanten en staatsobligaties. "Dit zal de marges onder druk zetten".

Het bedrijf betwijfelt verder of de maatstaf voor langetermijnfinanciering die Basel III stelt, de Net Stable Funding Ratio (NSFR), wel juist is.

Ondanks de gunstige verhouding van leningen en spaargeld bij ING en een grote hypotheekportefeuille komt het concern niet aan de NSFR-norm van 100 procent, en blijft ING steken rond 90 procent.