AMSTERDAM - Bedrijven met korte, makkelijk uit te spreken namen trekken meer investeerders aan en hebben een hogere marktwaarde.

Bovendien wordt er meer gehandeld in de aandelen van bedrijven met 'vloeiende' namen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van New South Wales.

Investeerders hebben een voorkeur voor vertrouwde, 'vriendelijke' aandelen. Zo zijn aandelen van bedrijven die een hoofdkantoor in de buurt hebben meer in trek dan de wat exotischer ondernemingen. Ook bedrijven die veel adverteren spreken beleggers aan.

Marketing

De onderzoekers baseren zich op psychologische studies, waaruit naar voren komt dat mensen 'vloeiende' prikkels als positiever en vertrouwder beschouwen dan 'niet-vloeiende'. Bovendien is uit eerdere marketingonderzoeken gebleken dat productnamen van groot belang zijn.

Vloeiendheid wordt gedefinieerd als "het subjectieve gemak waarmee mensen informatie verwerken". Hierbij gaat het in deze studie vooral om taalkundige vloeiendheid, zoals de klank.

Voor het vaststellen van de mate van 'vloeiendheid' van een bedrijfsnaam hanteren de onderzoekers een aantal criteria.

Zo is de lengte van belang en weegt ook mee of een naam herkenbaar Engels klinkt en of de delen van de bedrijfsnaam terug te vinden zijn in een woordenboek. Google is bijvoorbeeld makkelijker te verwerken dan Albuquerque Western Solar Industries.

Hogere omzet

Eerder werd al aangetoond dat mensen van een fictioneel bedrijf met de naam Barnings een veel hogere omzet verwachten dan van een onderneming met de naam Xagibdan. "Als investeerders moeten kiezen tussen twee geneemiddelenfabrikanten, vinden ze het prettiger te investeren in een bedrijf dat Forest Laboratories heet dan in een concern als Allergan Ligand Retinoid Therapeutics", aldus de studie.

De wijziging van een bedrijfsnaam naar een meer vloeiende versie werpt dan ook zijn vruchten af. Zowel het aantal investeerders als de marktwaarde en de liquiditeit nemen in dat geval toe. Als bedrijven een naamswijziging doorvoeren, neigen ze ernaar een meer vloeiende naam te kiezen.

Gebruikmaken

"Onze resultaten wijzen op een nieuwe manier om gebruik te maken van de voorkeur van investeerders voor het vertrouwde", concluderen de onderzoekers.

"In tegenstelling tot de locatie van het hoofdkantoor of adverteren, wat kostbaar is, vormt het selecteren van een vloeiende naam voor de onderneming een relatief goedkope methode om de liquiditeit en marktwaarde te verbeteren."