SON - De producent van elektronische componenten Neways heeft afgelopen jaar weer zwarte cijfers geschreven. Dankzij een sterke vraag uit de halfgeleiderindustrie zag het bedrijf de omzet met ruim een derde stijgen en werd het verlies van 2009 omgebogen in een winst.

De netto-omzet van Neways steeg met bijna 70 miljoen euro tot 254,4 miljoen euro. Onder de streep hield het bedrijf een nettowinst over van 5,1 miljoen euro.

Een jaar eerder werd nog een verlies van 5,7 miljoen euro geïncasseerd. Het bedrijfsresultaat eindigde op 8,4 miljoen euro in de plus, tegen een min van 5,5 miljoen euro in 2009.

Voorspellingen

Neways voldeed hiermee ruimschoots aan de voorspellingen die het in november deed. Het bedrijf gaf toen aan een omzet van ruim 240 miljoen euro te verwachten over 2010. De onderneming heeft naar eigen zeggen een goede uitgangspositie om de resultaten in 2011 verder te verbeteren.

De winst van Neways had vorig jaar nog sterker kunnen groeien, als toeleveranciers beter in staat waren geweest om in te spelen op de groeiende vraag. Die situatie is volgens het bedrijf verbeterd, maar nog niet opgelost.

Eind 2010 had Neways voor 72,2 miljoen euro aan orders in portefeuille, bijna 30 procent meer dan eind 2009. In de eerste maanden van dit jaar namen de bestellingen verder toe.

Werkgelegenheid

De sterke groei van de productie zorgde ook voor meer werkgelegenheid bij het bedrijf, dat drijft op de inzet van flexibele arbeid. In West-Europa steeg het aantal werknemers met 19 procent tot 1328, in China en Oost-Europa groeide het aantal medewerkers met ruim 30 procent tot 866.

Neways voldoet sinds de tweede helft van vorig jaar weer aan de eisen die banken hebben gesteld aan hun kredietovereenkomsten met het bedrijf. Die grenzen werden door de economische crisis eind 2009 nog overtreden.

Neways heeft de nettoschuldpositie vorig jaar met 6,5 miljoen euro afgebouwd tot 4,7 miljoen euro.