AMSTERDAM – De bonussen in contanten van bankiers op Wall Street zijn het afgelopen jaar met acht procent afgenomen. De totale beloningen stegen wel met zes procent.

Dat blijkt uit recente cijfers van Thomas DiNapoli, de financieel toezichthouder van New York. In totaal is er in 2010 voor 20,8 miljard dollar aan bonussen uitgekeerd.

De gemiddelde bonus nam af met negen procent, tot een bedrag van 128.530 dollar. Deze afname is iets sterker dan die van de totale ‘bonuspool’, omdat het geld in 2010 over meer bankiers verdeeld werd dan het jaar daarvoor.

In 2009 was er nog sprake van een toename van de bonussen met 17 procent. DiNapoli heeft dat percentage inmiddels opgeschroefd naar 27 procent, inclusief de bonussen die in maart en april zijn uitgekeerd.

Hoger salaris

Volgens de toezichthouder laat de daling zien dat financiële instellingen hun beloningsstructuur hebben aangepast. Hoewel de bonussen daalden, stegen de totale beloningen van bankiers met zes procent.

Bonussen in contanten worden voor een deel vervangen door hogere salarissen en bonussen in de vorm van aandelen. Die aandelen kan de bankier vaak pas na een lange termijn inwisselen voor geld.

Belasting

DiNapoli verwacht lagere inkomsten uit belastingen, omdat bonussen pas over een langere tijd uitgekeerd worden.

De totale winst op Wall Street kwam uit op 27,6 miljard dollar, na 2009 het beste jaar ooit. Toen bedroeg de gezamenlijke winst 61,4 miljard dollar.