DEN HAAG - De winst van Shell steeg fors in het vierde kwartaal van 2010, maar kwam ruim onder de gemiddelde verwachting van analisten uit. Dat is te wijten aan onder meer lagere gasprijzen en hogere kosten voor de uitbreiding van de productiecapaciteit.

Shell maakte donderdag een winst op basis van geschatte actuele voorraadkosten (ccs) exclusief eenmalige posten bekend van 4,1 miljard dollar. Deze berekening is de maatstaf die zowel Shell als analisten hanteren. Analisten rekenden op 4,8 miljard dollar.

Het aandeel Shell stond door de tegenvallende winst 2,4 procent lager. De nettowinst steeg met 246 procent tot 6,79 miljard dollar, terwijl de omzet toenam van 81 tot 100,7 miljard dollar.

Voser

Shelltopman Peter Voser zei in een toelichting niet tevreden te zijn over het vierde kwartaal. In die periode werd een hogere productie en het daaraan gekoppelde profijt van hogere olieprijzen deels tenietgedaan door lagere gasprijzen in de Verenigde Staten en kosten voor het opstarten van onder meer gasprojecten in Qatar.

Shell houdt ondanks de lagere gasprijzen vast aan de strategie om flink te groeien in gas, onder meer omdat de vraag in de komende jaren enorm zal toenemen, vooral in Azië. ''Het is de schoonste brandstof met het oog op een verlaging van de uitstoot van CO2, dat is een belangrijk punt voor de hogere vraag'', aldus financieel directeur Simon Henry.

Raffinage

De raffinageactiviteiten verbeterden wel ten opzichte van het vierde kwartaal van 2009, maar bleven zwak. Voser verwacht dat de raffinagemarkt ook dit jaar ''uitdagend'' blijft. Henry verwacht dat het verlies bij raffinage in het eerste kwartaal van dit jaar ongeveer gelijk zal zijn aan het verlies van 460 miljoen dollar in het vierde kwartaal.

Het concern werd ook geraakt door de olieramp in de Golf van Mexico, waarbij 4,9 miljoen vaten olie in zee stroomden. Het boorverbod dat de Amerikaanse overheid instelde in reactie op de ramp, kostte Shell 260 miljoen dollar. De dagelijkse productie in de Golf daalde met 50.000 vaten, waar eerder op een daling van 40.000 vaten werd gerekend.

''Door de ramp hebben we voor 700 miljoen dollar aan investeringen uitgesteld'', aldus Henry. Zo werden boringen voor de kust van Alaska uitgesteld, van dit jaar tot volgend jaar. Ook die gebieden vielen onder het boorverbod.