DEN BOSCH - Bouwbedrijf Heijmans is met de verkoop van dochterbedrijf Leadbitter niet langer actief in het Verenigd Koninkrijk. De verkoop, die een boekwinst oplevert van circa 5 miljoen euro, vloeit voort uit een strategie die anderhalf jaar geleden werd ingezet.

Leadbitter, dit jaar goed voor een omzet van 300 miljoen pond, komt in handen van het eigen management en de Franse bouwer Bouygues Bâtiment International.

Door de verkoop neemt de schuldenlast van Heijmans met ongeveer 15 miljoen euro af. Eind september bedroeg de schuld circa 277 miljoen euro.

Waardering

Met een verkoopopbrengst van ruim 45 miljoen euro wordt Leadbitter ''zeker niet hoog'' gewaardeerd, aldus analist Edwin de Jong van SNS Securities. ''Echter, gezien de steeds moeilijker marktomstandigheden voor Leadbitter en het gebrek aan synergie met de Nederlandse activiteiten, is het logisch het onderdeel af te stoten.''

Heijmans werd in 2008 hard geraakt door de malaise op de woningmarkt. Toenmalig bestuursvoorzitter Rob van Gelder, halverwege dat jaar binnengehaald als puinruimer, kamde het bedrijf uit om tot een nieuwe strategie te komen.

België

In april vorig jaar leidde dat tot de aankondiging dat alle buitenlandse activiteiten in de verkoop gingen, met uitzondering van de wegenbouwtak in België.

In de etalage stonden Leadbitter en de Duitse bedrijven. Heijmans verkocht in november vorig jaar het Duitse Heitkamp Rail aan het Franse Eiffage.

Nu staan er in het land nog twee bedrijven in de verkoop: Franki Grundbau en Oevermann. Over de Duitse activiteiten is niets nieuws te melden, aldus Heijmans dat sinds april van dit jaar geleid wordt door Gerrit Witzel.