AMSTERDAM - De dollar verliest vrijdag aan kracht, vanwege een stijging van de reserveverplichtingen voor Chinese banken, terwijl de euro herstelt van een eerdere dip.

In het algemeen neemt de risicobereidheid licht toe, omdat de toename van de vereisten voor aan te houden reserves als een zachtere maatregel wordt gezien dan het verhogen van de rentetarieven om de Chinese economie af te laten koelen.

Beijing lijkt met de verhoging van de reserveverplichtingen met nog eens 50 basispunten zich drukker te maken over het beperken van kredietverstrekking dan het tot een halt roepen van de economische groei.

Eerder op vrijdag nam de speculatie over de monetaire maatregelen toe, nadat de Chinese regering een scherpe stijging van de export en import bekendmaakte.

Inflatie

Ook werd in diverse mediaberichten gesuggereerd dat uit dit weekend te verschijnen consumentencijfers zal blijken dat de inflatie sterk is opgelopen tot 5,1procent van 4,4 procent, in plaats van de verwachte stijging tot 4,7procent.

In Europa staan wederom de schuldproblemen van lidstaten uit de eurozone in de belangstelling. De financiele markten lijken nieuwe twijfels te hebben over het vermogen van de Europese leiders om een oplossing voor de lange termijn te vinden.

Compromis

De hoop dat de machthebbers tijdens een top volgende week een compromis weten te sluiten, lijkt snel te vervagen, doordat voor zowel het voorstel om de noodsteun voor lidstaten in financiele problemen te verhogen, als het voorstel voor euro-obligaties in de eurozone, weinig steun lijkt te zijn van kernleden zoals Duitsland en Frankrijk.

Wijzend op het feit dat een euro-obligatie kan worden gezien als een permanente subsidie voor perifere landen, vanwege de hogere rente die Duitsland zou moeten betalen voor zijn eigen financiering, denken strategen bij BNP Paribas dat "de waarschijnlijkheid van een akkoord over deze kwestie klein is".

Hierdoor neemt de druk op de Spaanse en Portugese banken toe, waarbij beleggers hogere rendementen eisen op de staatsobligaties uit deze landen. Ook zijn de kosten gestegen om de leningen tegen het risico van wanbetaling te verzekeren.

De ontwikkelingen in de eurozone en China overschaduwen het belang van de stijgende Amerikaanse yields, die eerder deze week de dollar omhoog brachten.

Donderdag werd een deel van de stijging van de rendementen tenietgedaan, toen een veiling van 13 miljard dollar aan 30-jaars schatkistpapier succesvoller bleek dan was verwacht.

Omstreeks 12.30 uur kost de euro 1,3242 dollar. Tegenover de Japanse yen noteert de euro 110,68 yen. De dollar kost 83,58 yen en noteert ten opzichte van de Zwitserse frank op 0,9812 yuan.