AMSTERDAM - Homburg heeft van de houders van een viertal Homburg- obligatieseries toestemming gekregen om de voorwaarden van de obligatieleningen aan te passen. Dat meldt het vastgoedfonds vrijdagavond.

Met de goedkeuring heeft het Nederlandse vastgoedfonds goedkeuring gekregen om de obligatieleningen vervroegd af te lossen of om te zetten in leningen tegen gunstiger voorwaarden.

De obligatiehouders hebben ook de optie om de waardepapieren om te zetten in Homburg Capital Securities A.

Het voordeel van deze waardepapieren is dat deze lening een looptijd heeft van 99 jaar, waardoor 80 procent van dit kapitaal tot het eigen vermogen gerekend mag worden

Met de obligatieleningen, die tussen 2013 en 2015 aflopen, werd op 31 mei 2006 in totaal 310 miljoen euro opgehaald.

Afwaarderingen

De leningen waarvan het rendement op 7 tot 7,25 procent werd vastgesteld zijn de onderneming een doorn in het oog.

De solvabiliteit van het vastgoedfonds is sinds het uitbreken van de financiele crisis, door afwaarderingen van de vastgoedportefeuille en een voortdurende druk op de huurinkomsten door leegstand, onder de 5 procent uitgekomen.

Canadese wet

Vanwege een wijziging in de Canadese wet kan het in Toronto en Amsterdam genoteerde vastgoedfonds de leningen nu vervroegd aflossen.

Door nieuwe obligatieleningen uit te schrijven met een looptijd van minder dan vijf jaar en een lagere rente grijpt de onderneming de kans om de 'dure' leningen te vervangen tegen leningen onder gunstiger voorwaarden.

In de afgelopen vier weken verzamelde het concern in totaal 15.882 stemmen, een respons van 77 procent. Daarvan stemde 88 procent voor de voorgestelde wijzigingen van de voorwaarden, meldt het vastgoedfonds in een persbericht.