AMSTERDAM - Kardan heeft over de eerste negen maanden van 2010 een verlies weten om te buigen in een winst, waarbij vrijwel alle divisies positieve resultaten laten zien, aldus de investeringsmaatschappij dinsdag.

Tevens meldt het concern voor het hele jaar een positief bedrijfsresultaat te voorzien, waarbij de investeringsmaatschappij voor de eerste negen maanden van 2010 spreekt van een voortdurende volatiele markt.

De nettowinst over de eerste negen maanden van 2010 kwam uit op 24 miljoen euro, na een nettoverlies van 45 miljoen euro een jaar eerder.

De vastgoedactiviteiten boekten een winst van 3 miljoen euro, in vergelijking tot een verlies van 20 miljoen euro een jaar eerder, onder andere vanwege de verkoop van appartementen in China.

China

Tevens meldt het concern per 24 november 2010 zijn eerste winkelcentrum in het Chinese Chengdu te hebben geopend, waarvan reeds vooraf een bezettingsgraad van ruim 80 procent is gerealiseerd.

Bij de divisie Banking and Lending werd de afgelopen negen maanden een verlies van 6 miljoen euro geleden, in vergelijking tot een verlies van 32 euro miljoen een jaar eerder.

De divisie Insurance and Pension kwam in de eerste negen maanden van 2010 uit op een winst van 31 miljoen euro, tegenover 22 miljoen euro een jaar eerder.

De divisie infrastructuur boekte in de eerste negen maanden van 2010 een winst van 4 miljoen euro, waarbij het concern een groeiende vraag voor water-infrastructuur constateert. Over de eerste negen maanden van 2009 boekte de divisie een verlies van 1 miljoen euro.