DEN HAAG - Het Internationaal Gerechtshof wijst dinsdag vonnis in de zaak die Guinee in 1998 heeft aangespannen tegen de Democratische Republiek Congo. Bij de zaak is ook oliebedrijf Shell zijdelings betrokken.

Guinee verwijt de autoriteiten in Kinshasa dat zij een Guinese burger, de zakenman Ahmadou Sadio Diallo, in strijd met het volkenrecht maandenlang hebben gevangengehouden en vervolgens het land hebben uitgezet. Dat zou zijn gebeurd op instigatie van Shell en andere bedrijven waarvan Diallo nog geld tegoed had, dat hij nooit heeft teruggezien.

Ook andere investeringen en bedrijven is Diallo, die 32 jaar in Congo had gewoond, kwijt. Diallo zegt dat hij meer dan 13 miljoen dollar van Shell tegoed heeft.

Guinee zegt dat Congo Diallo's recht op consulaire bijstand heeft geschonden en hem vernederend heeft behandeld. De Guinese regering eist een schadevergoeding van de Congolese autoriteiten. Die wijzen dat af omdat Congo volgens hen het volkenrecht niet heeft geschonden.