AMSTERDAM - Groothandelsgebouwen heeft de huuropbrengsten in de eerste drie kwartalen van 2010 met 8,2 procent zien afnemen ten opzichte van een jaar geleden. Dat heef het bedrijf donderdag nabeurs bekendgemaakt.

"De marktomstandigheden waren in het derde kwartaal 2010 evenals in de voorgaande maanden in 2010 onveranderd moeilijk", licht het concern toe.

De huuropbrengsten daalden tot en met het derde kwartaal van 11,380 tot 10,444 miljoen euro, doordat de opbrengsten over de eerste negen maanden van 2009 aanzienlijk werden beinvloed door incidentele huurbaten.

Wanneer deze incidentele baten buiten beschouwing worden gelaten, bedraagt de daling van de huuropbrengsten op jaarbasis 3,3 procent.

Bezettingsgraad

De bezetting van het Groot Handelsgebouw in Rotterdam, het enige gebouw dat het bedrijf in beheer heeft, bedroeg eind september 2010 88,6 procent tegen 89,1 procent aan het eind van het eerste halfjaar van 2010.

Het vertrek van enkele kleinere huurders kon ten dele met nieuwe huurcontracten worden gecompenseerd, aldus Groothandelsgebouwen.

Het bedrijf verwacht dat de bezetting van het gebouw en de huurbaten in 2010 licht zullen dalen. Groothandelsgebouwen doet geen voorspelling over het verwachte resultaat in 2010.