WASHINGTON - De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal met 1,7 procent gegroeid. Dat blijkt uit definitieve cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel die donderdag werden gepresenteerd.

Het definitieve cijfer is een fractie hoger dan de tweede raming die eind augustus naar buiten kwam. Toen werd de groei naar beneden bijgesteld van de eerste raming van 2,4 procent naar 1,6 procent op jaarbasis.

Volgens het ministerie bevestigt het groeicijfer dat de economie mondjesmaat herstelt. In het eerste kwartaal nam het bruto binnenlands product, de optelsom van alle goederen en diensten in de VS, nog met 3,7 procent toe.

Consumentenbestedingen

De lichte opwaartse bijstelling is te danken aan hoger dan verwachte consumentenbestedingen en bedrijfsvoorraden. De consumentenbestedingen namen met 2,2 procent toe, de sterkste stijging in drie jaar en hoger dan de aanvankelijk gemelde plus van 2 procent.

De bedrijfsvoorraden bleken bij nader inzien te zijn gestegen met 68,8 miljard dollar. Eerder werd nog uitgegaan van 63,2 miljard dollar.

Drukkend effect

Een flinke toename van de import had echter een drukkend effect op de economische groei. De import nam met 33,5 procent toe, de sterkste stijging in 26 jaar.

Daar stond een stijging van de export van 9,1 procent tegenover. Het handelstekort drukte het bruto binnenlands product met 3,5 procentpunt.

Banenmarkt

Hoewel de Amerikaanse economie vier kwartalen op rij is gegroeid, blijft de situatie op de banenmarkt in het land penibel. De werkloosheid staat nog altijd op 9,6 procent van de beroepsbevolking.