AMSTERDAM - Drukkerij Roto Smeets loopt niet warm voor een overname door aandeelhouder Riva.

Het bestuur van Roto Smeets heeft een neutraal standpunt ingenomen ten aanzien van het woensdag bekendgemaakte overnamebod. Volgens bestuursvoorzitter John Caris bereikten beide partijen geen overeenstemming over de hoogte van het bod die het best de waarde van de onderneming zou weerspiegelen.

Riva biedt via het speciaal daarvoor opgezette vehikel Printing Holding 14 euro per aandeel Roto Smeets of 1 aandeel in het eigen kapitaal. Dat is 1,50 euro meer dan het indicatieve bod dat Riva in april van dit jaar op tafel legde.

Waarde

Volgens Caris is de verhoging het resultaat van de onderhandelingen die sindsdien gevoerd werden. Het bestuur en de commissarissen denken echter dat Roto Smeets meer waard is als de strategie die het bedrijf voor ogen staat, uitgevoerd kan worden.

Roto Smeets verwacht in de komende jaren de vruchten te plukken van de reorganisaties in de afgelopen jaren en de daaruit voortvloeiende kostenbesparingen. Door het terugbrengen van de schulden denkt het bedrijf de kosten structureel te kunnen verlagen.

Caris en zijn mede-bestuurders realiseren zich echter wel dat de huidige marktomstandigheden ''zeer uitdagend'' zijn. De sector kampt met name met een flinke overcapaciteit.

Drempel

Riva zet de beoogde overname door als het 95 procent van de aandelen Roto Smeets in handen krijgt. Dankzij toezeggingen van een aantal aandeelhouders heeft de investeerder al 70 procent binnen handbereik. Riva kan er voor kiezen de drempel te laten zakken tot 80 procent en zelfs tot daaronder. In dat laatste geval is wel de goedkeuring van het bestuur van Roto Smeets nodig.

Riva wil Roto Smeets, indien de overname lukt, van de Amsterdamse beurs halen.

Daar reageerden aandeelhouders woensdag wel enthousiast. Met een koerssprong van 20 procent was het aandeel 13,80 euro waard.