AMSTERDAM - Europese bankaandelen noteren donderdagochtend hoger, nadat de Europese toezichthouder op de bankensector woensdagavond de eerste details van de 'stress tests' bekendmaakte.

Beleggers reageerden in de vroege handel positief op het bericht van de toezichthouder.

Enkele van de Europese banken die tijdens de financiële crisis het hardst werden geraakt, stegen sterk in de vroege handel, waarmee de winsten van woensdagmiddag, die in aanloop naar de bekendmaking werden geboekt, konden worden uitgebreid.

RBS

De stijging werd aangevoerd door de Britse banken. Zo steeg Royal Bank of Scotland 4 procent, Lloyds eveneens 4 procent en Barclays 3,6 procent.

In Nederland, waar ING, Rabobank, ABN Amro en SNS Bank de testen moeten ondergaan, steeg ING zo'n 2 procent en won SNS Reaal ruim 1 procent.

Analisten van Credit Suisse noemen het positief dat de stress tests zullen plaatsvinden, hoewel de analisten betwijfelen of de uitslag bekend zal worden gemaakt als deze de markt teleur zouden kunnen stellen.

Uitdaging

Volgens Credit Suisse staan Europese overheden voor de grootste uitdaging. "De belangrijkste test die moet worden doorstaan is de mogelijkheid en bereidheid van overheden om kapitaal te verstrekken aan bedrijven die onvoldoende uit de stress test komen", aldus de analisten.

"Dat is namelijk de reden voor de ernstige onzekerheden in de markt, en niet de kapitaalpositie van Europese banken", aldus Credit Suisse.

Die testen zullen duidelijk maken in hoeverre de sector in staat is om een eventuele nieuwe financiële crisis het hoofd te kunnen bieden.

Verliezen

Er zal worden getest hoe zwaar de verliezen zijn bij Europese banken als de Europese economieën terugvallen in recessie en bij mogelijke problemen rond de afbetaling van staatsschuld, hetgeen zal leiden tot verliezen op de obligatieportefeuilles van banken.

Bij de testen wordt uitgegaan van een daling van 3 procentpunt van het bruto binnenlands product (BBP) onder de ramingen van de Europese Commissie voor 2010 en 2011. Verder wordt getest op weerbaarheid tegen risico's op staatsniveau die erger zijn dan die begin mei 2010 werden ervaren.

Europese overheden hopen dat de stress tests onzekerheden zullen wegnemen over de gezondheid van Europese banken, die verder zijn toegenomen na de Griekse schuldencrisis. Banken blijven in hoge mate afhankelijk van fondsen die worden verstrekt door de Europese Centrale Bank.

Geloofwaardig

Om de zorgen uit de markt echt weg te nemen, zeggen analisten dat de testen geloofwaardig en transparant moeten zijn en gevolgd zouden moeten worden door plannen om banken waarvan de buffers niet voldoende zouden zijn te herkapitaliseren.

De commissie heeft echter niet veel details vrijgegeven, zelfs niet over wat ze beschouwt als een bevredigende minimale kapitaalbuffer voor banken.

SNS Securities analist Maarten Altena stelde: "Wij zijn niet erg overtuigd over de kwaliteit van de stress tests ten aanzien van de herstructurering van de staatsschulden. Het voorstel gaat vooral uit van een impairment van de huidige marktwaarden in plaats van een verdergaand stress scenario", aldus de analist.