DEN HAAG - Shell adviseert zijn aandeelhouders om op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in mei tegen de resolutie over teerzanden te stemmen. De resolutie is aan de agenda voor de vergadering op 18 mei toegevoegd door een groep bezorgde aandeelhouders.

Dat blijkt uit de agenda voor vergadering die maandag naar de houders is verzonden.

De aandeelhouders spreken in de resolutie hun zorgen uit over de activiteiten van Shell in Canada, waar de oliemaatschappij zich bezighoudt met het ingewikkelde procédé waarbij olie uit een bepaald soort zandbodem wordt gewonnen.

Onduidelijk

Volgens de groep aandeelhouders moeten de projecten, na de wereldwijde economische crisis, nog eens onder de loep worden genomen, omdat de winstgevendheid daarvan onduidelijk is.

Het bestuur van Shell reageert negatief op de resolutie, die zij wettelijk in de agenda moet opnemen. Volgens Shell is er uitgebreid stilgestaan bij de financiële aspecten van de teerzandwinning en hebben aandeelhouders ook voldoende informatie daarover gekregen.