AMSTERDAM - Grote Amerikaanse investeringsbanken hebben de afgelopen vijf kwartalen hun schuldniveau lager voorgesteld dan het in werkelijkheid was. Achttien Amerikaanse banken, waaronder Goldman Sachts, Bank of America en JP Morgan, maakten zich hieraan schuldig, zo schrijft the Wall Street Journal.

De krant baseert zicht op gegevens van de FED, de centrale bank in New York. Banken zouden onder meer kortlopende schulden in de boeken opnemen als verkopen.

Banken laten liever niet zien dat de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen uit balans is, omdat een grote schuldenlast kan leiden tot een lagere kredietbeoordeling en lagere aandelenkoersen.

Het verhullen van schulden is niet per se illegaal en gebeurt wel vaker, maar nog niet eerder zo veel als in 2009. Het werpt de vraag op banken wel iets geleerd hebben van de economische crisis die mede het gevolg was van de enorme risico's die banken namen.