AMSTERDAM - Post- en pakketbezorgbedrijf TNT moet aandeelhouders meer invloed geven bij de benoeming van bestuurders en commissarissen. Dat vinden verscheidene invloedrijke adviesbureaus voor institutionele beleggers.

Zij adviseren hun klanten daarom bij de komende aandeelhoudersvergadering tegen de handhaving van de huidige bestuursstructuur te stemmen.

Aandeelhouders van TNT kunnen momenteel alleen advies uitbrengen over nieuwe commissarissen en stemmen over hun benoeming. Onder een nieuw regime zouden zij commissarissen mogen voordragen en krijgen ze ook een stem over de raad van bestuur.

Toestemming

TNT wil de huidige structuur handhaven, maar is verplicht hiervoor toestemming te vragen aan de investeerders.

De kwestie tussen de aandeelhouders en TNT komt op een moment dat het bedrijf de strategie tegen het licht houdt. Aandeelhouders zouden willen dat TNT zijn postdivisie afstoot en zich volledig richt op expresvervoer.