AMSTERDAM - Beleggers hopen in de komende week aan de hand van macro-economische cijfers en het rentebesluit van de Federal Reserve bevestiging te krijgen dat de wereldeconomie aan de beterende hand is.

Ook zal Griekenland weer voor het voetlicht treden. Resultaten van bedrijven zullen een minder voorname rol spelen omdat het cijferseizoen vrijwel voorbij is.

Maandag komen de zestien ministers van Financien van de eurolanden bijeen in Brussel om te praten over de financiele perikelen van Griekenland. Volgens ingewijden zullen ze wel besluiten om Griekenland te hulp te komen, maar over de omvang van een eventueel noodpakket bestaat nog grote onduidelijkheid.

Rentebesluit

Het belangrijkste agendapunt is het rentebesluit van het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve, op dinsdag. Wederom draait het vooral om het commentaar over de gesteldheid van de Amerikaanse economie.

Een groot punt van zorg voor de centrale bank is de hoge werkloosheid en het negatieve effect daarvan op het consumentenvertrouwen. Zo lang de consument de hand op de knip houdt, zal het economische herstel niet krachtig doorzetten.

Economische Verkenning

Een belangrijk rapport dichter bij huis, eveneens op dinsdag, is de Economische Verkenning van het Centraal Planbureau (CPB) voor de jaren 2011 tot en met 2015.

Het is een scenario voor de economische ontwikkeling in de komende kabinetsperiode (2011-2015), inclusief een scenario voor de ontwikkeling van de overheidsfinanciën, de zorguitgaven en de koopkracht in die jaren.

Shell en Boskalis

Bij de Nederlandse beursbedrijven zal de aandacht onder meer uitgaan naar Shell en Boskalis. Het olieconcern praat de buitenwacht dinsdag bij over de strategie en zal dan ook de productiecijfers en de omvang van de reserves uit de doeken doen.

Een jaar geleden verraste Shell met de aankondiging niet of nauwelijks meer te zullen investeren in alternatieve bronnen als wind-, zonne- en waterstofenergie.

Baggeraar Boskalis komt donderdag als een van de laatste fondsen met cijfers over 2009. Bij die presentatie wordt ook gekeken naar de voortgang van de beoogde overname van maritiem dienstverlener Smit Internationale voor ruim 1,3 miljard euro inclusief schulden. Boskalis wil de overname doorzetten als 75 procent van de aandelen Smit wordt aangemeld. In februari zei Boskalis over 43 procent te kunnen beschikken.