ROTTERDAM - VastNed Retail verwacht op korte termijn zijn vastgoedbezittingen uit te kunnen breiden. Dit liet het concern, dat zich richt op winkelcentra, vrijdag weten bij de publicatie van de jaarcijfers over 2009.

VastNed Retail heeft het afgelopen jaar voor 60 miljoen euro vastgoedbeleggingen verkocht. Verder is voor 75 miljoen euro een aandelenuitgifte gedaan. ''Dit stelt ons in staat kansen te grijpen in de huidige markt.

Ons plan is de vrijgekomen middelen verder aan te wenden voor acquisities'', aldus bestuursvoorzitter Reinier van Gerrevink in een toelichting. Het bedrijf heeft een investeringsruimte van 100 tot 125 miljoen euro.

Rendement

VastNed richt zich in eerste instantie op Spanje en Turkije. ''We mikken op rendementen van meer dan 7 procent. Je kan die vinden in markten die op de bodem zitten'', aldus de topman over Spanje. In Istanbul is VastNed dichtbij aankoop van twee gebouwen.

Het zou hierbij gaan om een investering van ongeveer 40 miljoen euro.

Emissie

Hij zei verder dat een nieuwe aandelenemissie tot de mogelijkheden behoort, als zich een andere goede aankoopmogelijkheid voordoet. Het zou een ander soort emissie moeten worden, dan de onderhandse plaatsing die VastNed vorig jaar heeft gedaan. Van Gerrevink zei dat het bedrijf zo'n emissie binnen een jaar niet twee keer mag uitvoeren.

Ondanks de slechte economische omstandigheden en de misère waar de vastgoedmarkt in zit, slaagde het concern erin het direct resultaat, de exploitatiewinst, te vergroten van 60,9 miljoen euro in 2008 naar 68,6 miljoen euro.

Aandeelhouders kregen een totaaldividend over 2009 in het vooruitzicht gesteld van 4,03 euro per aandeel. Hiervan is 1,25 euro al betaald als interimdividend.

Omzet

VastNed verwacht dat het consumentenvertrouwen in 2010 voorzichtig zal herstellen. Dit zal een positief effect hebben op de consumentenuitgaven en de omzetcijfers van winkelhuurders. Dit is weer gunstig voor de bezettingsgraad van de winkels van VastNed. Het bedrijf gaf geen concrete verwachting voor de ontwikkeling van het resultaat in 2010.

Het afgelopen jaar is de waarde van de vastgoedportefeuille met ruim 147 miljoen euro gedaald. Dit heeft volgens VastNed te maken met de ontwikkeling dat vastgoedinvesteerders een hoger rendement eisen dan eerst.

Hierdoor daalt de waarde van al bestaande panden automatisch. Het indirect resultaat, dat de ontwikkeling van de vastgoedwaarde weergeeft, kwam uit op 130 miljoen euro negatief.