HOORN - Vastgoedbedrijf Nieuwe Steen Investments (NSI) heeft in 2009 een lichte stijging van het direct resultaat, de winst uit de verhuur van vastgoed, gerealiseerd. Dat bleek vrijdag bij de publicatie van de jaarcijfers.

Het direct resultaat kwam uit op 51,6 miljoen euro tegen 50 miljoen euro een jaar eerder. Dat was ongeveer in lijn met de verwachtingen van analisten.

Het indirect resultaat bedroeg 66,2 miljoen euro negatief. Dat was minder goed dan analisten verwachtten; zij gingen uit van 50 miljoen euro negatief.

Het indirect resultaat is een weergave van de waardeverandering van het vastgoed. Door de crisis op de vastgoedmarkt hebben vastgoedeigenaren de afgelopen jaren flink moeten afschrijven op hun bezittingen.

Dividend

NSI stelt zijn aandeelhouders over 2009 een dividend voor van 1,34 euro per aandeel. Daarvan is 1,02 euro al uitgekeerd als interim-dividend.

Het bedrijf gaat zich in 2010 richten op verhuur van de niet-verhuurde delen van de portefeuille. In theorie zou al het vastgoed van NSI jaarlijks 110,7 miljoen euro moeten kunnen opbrengen. Het afgelopen jaar waren de feitelijke huurinkomsten slechts 100,6 miljoen euro.

Verder begint het bedrijf een studie naar groeimogelijkheden in Frankrijk. Daarbij wordt gekeken naar overnames en andere vormen van samenwerking.