DEN HAAG - De telecomtoezichthouder Opta heeft weer een boete uitgedeeld aan KPN vanwege kortingen aan zakelijke klanten. In totaal moet het telecomconcern 523.264 euro betalen, omdat het van 2006 tot begin 2008 selectief extra kortingen op internationaal bellen heeft verstrekt.

Met de actie moesten bepaalde zakelijke klanten worden teruggewonnen van de concurrentie, zo meldde de Opta dinsdag. KPN heeft de kortingsregeling niet gemeld aan de toezichthouder. Het zou daartoe wel verplicht zijn.

Vanwege zijn machtspositie mag KPN dezelfde diensten niet tegen verschillende voorwaarden en tarieven leveren aan dezelfde soort afnemers. De Opta beboette het bedrijf in 2008 en 2007 ook al voor ongeoorloofde kortingen aan zakelijke klanten.

Bezwaar
KPN liet weten bezwaar aan te tekenen tegen het boetebesluit. Het bedrijf zegt zich in te spannen om regels na te leven, maar voor sommige diensten is het concern naar eigen zeggen vrij om naar eigen inzicht commerciële aanbiedingen te doen. Bij de kortingsactie was er sprake van zowel gereguleerde als ongereguleerde diensten die klanten afnemen, aldus het concern.

KPN heeft met de Opta in 2008 afspraken gemaakt over de wijze waarop het bedrijf zijn verplichtingen naleeft. Het concern zegt te hebben vernomen dat de toezichthouder nog vergelijkbare dossiers onderzoekt van de periode ervoor.