DEN HAAG - De kredietcrisis heeft voor een lichte verbetering in de naleving van de code-Tabaksblat gezorgd.

Toch blijven bedrijven op belangrijke punten afwijken van de code. Dat concludeert de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) zondag in een jaarlijks onderzoek onder 45 beursgenoteerde bedrijven.

Het nalevingspercentage steeg in het onderzoek met 2 procentpunten tot 65 procent. Dat kwam deels door hogere rapportcijfers voor financiële instellingen als ING en SNS Reaal.

SNS dankt de opmars aan een aanpassing van het beloningsbeleid na eisen van minister van Financiën Wouter Bos. Ook verzekeraar Aegon kreeg pluspunten vanwege het aangepaste beloningsbeleid.

Complexer

De VEB blijft echter ontevreden over de beloningsparagraaf in jaarverslagen, die volgens de belangenbehartiger het afgelopen decennium eerder complexer is geworden dan transparanter.

Afgezien van de financiële fondsen is alleen maritiem dienstverlener Smit, die wordt overgenomen door baggeraar Boskalis, helder over de bepaling van de kortetermijncashbonus, aldus de VEB. ''Ook naar de toekenningscriteria voor langetermijnbonussen blijft het gissen.''

Onvoldoende kennis

Het jaar 2009 heeft volgens de beleggersvereniging blootgelegd dat veel commissarissen onvoldoende kennis hebben van de ondernemingen waarop zij toezichthouden. Volgens het onderzoek zijn de raden van commissarissen van Aegon, AkzoNobel, Draka, Heineken, ING, SNS Reaal en Vopak bovendien niet onafhankelijk.

Een commissaris is bijvoorbeeld afhankelijk als hij voorheen bestuurder is geweest of als hij of zij een aanzienlijk pakket aandelen in de onderneming heeft.