AMSTERDAM - HITT nv wil van zijn beschemingsconstructie af door de Stichting Preferente Aandelen HITT op te doeken.

De overeenkomst met de stichting zal worden ontbonden, waardoor het recht op het verkrijgen van preferente aandelen door de stichting komt te vervallen.

Overname
Door preferente aandelen uit te geven aan een stichting kunnen bedrijven zich weren tegen een vijandige overname. Dankzij de uitgifte van preferente aandelen aan de 'bevriende' stichting behoudt het bestuur de zeggenschap over de onderneming.

Het opwerpen van een beschemingsconstructie is echter een hachelijke zaak en kan rekenen op felle kritiek van sommige aandeelhouders, zo bleek onlangs nog bij ASM International nv en enkele jaren geleden bij Stork.

Opheffing
De reden voor HITT om de constructie op te heffen is echter puur rationeel: "Sinds onze beursgang in 1998 is de stichting nooit actief geweest en zijn er nooit preferente aandelen uitgegeven", licht financieel topman John van Asperen toe. "Het is een gevolg van de stofkam door de onderneming halen."

Van Asperen ontkent dat het opheffen van de constructie iets te maken heeft met mogelijke interesse in de onderneming. HITT is een ontwikkelaar van verkeersbegeleidende systemen voor de lucht- en scheepvaart.

Het besluit om de beschemingsconstructie op te heffen zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering op 3 maart 2010.