DEN HAAG - Internetbedrijf World Online en de banken Goldman Sachs en ABN Amro hebben beleggers misleid bij de beursgang in 2000. Dat bepaalde de Hoge Raad vrijdagochtend. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) noemde het een 'klinkende overwinning'.

De beleggersclub heeft na een juridische procedure van acht jaar gelijk gekregen van de hoogste rechtsinstantie in Nederland. ''Dit is de opmaat voor schadevergoeding voor gedupeerde beleggers'', aldus de VEB.

Internetzeepbel
De zaak draait om de gebeurtenissen rondom het tumultueuze beursavontuur van World Online in 2000, dat symbool staat voor het later uiteenspatten van de internetzeepbel. Beleggers zouden zijn misleid omdat oprichter Nina Brink, sinds vorig jaar Nina Storms-Vleeschdraager, niet duidelijk genoeg had aangegeven dat ze haar aandelenpakket al voor de beursgang had verkocht.

De beurskoers van World Online stortte daarop in en de VEB sleepte het internetbedrijf en de bij de beursgang betrokken banken ABN Amro en Goldman Sachs voor de rechter. De VEB kon zich vervolgens niet vinden in de uitspraak van het hof en stapte naar de Hoge Raad.

Misleidend
De Hoge Raad vindt dat er in het prospectus misleidende informatie stond. Ook vindt de rechter het misleidend dat Brink de prijs waarvoor ze haar aandelen voor de beursgang had verkocht, niet meldde. ''Ze heeft verkocht voor 6,04 dollar per aandeel, terwijl de openingskoers meer dan 50 euro was'' lichtte persraadsheer Willem van Schendel toe.

De zakenvrouw ontkende vrijdag bij monde van haar advocaat dat ze beleggers heeft misleid. ''World Online heeft de samenstelling van het prospectus destijds overgelaten aan deskundigen'', aldus haar verklaring.

Het tweede punt waarop de Hoge Raad de VEB in het gelijk stelt, is de openingskoers. ABN Amro heeft een te hoge misleidende openingskoers bewerkstelligd, aldus de rechter.

Schikking
Beleggers kunnen met het arrest van de Hoge Raad in de hand nu naar de rechter om een schadevergoeding te eisen, aldus Van Schendel. De VEB zei er echter van uit te gaan dat er een ''acceptabele'' schikking komt.

Het Italiaanse Tiscali, dat World Online heeft overgenomen, liet weten dat de eventuele schadeclaims niet bij Tiscali liggen.'' De eventuele claims van World Online lagen bij World Online en liggen nog steeds bij World Online. Het bestaat nog gewoon als rechtspersoon'', aldus advocaat Berto Winters van World Online.

Het bedrijfsonderdeel van ABN Amro dat verantwoordelijk was voor de beursgang is inmiddels in handen van Royal Bank of Scotland (RBS). ''We hebben kennis genomen van de uitspraak van de Hoge Raad en gaan het nader bestuderen'', aldus een woordvoerder van de Britse bank. Het Amerikaanse Goldman Sachs onthield zich van commentaar.