UTRECHT - SNS Reaal heeft in het derde kwartaal een nettowinst geboekt van 26 miljoen euro. Dit maakte het financiële concern, een combinatie van een bank en een verzekeraar, dinsdag bekend.

Zowel de bank als de verzekeraar schreef in het kwartaal zwarte cijfers. De bank versterkte zijn positie op de hypothekenmarkt en de spaarmarkt, maar zag tegelijkertijd de rentemarge onder druk komen. Dit werd mede veroorzaakt door relatief hoge rentes die SNS betaalt op zogeheten termijndeposito's, spaarproducten met een vaste looptijd en rente.

De verzekeraar profiteerde mede van het herstel van de aandelenmarkten. Door kostenbesparingen wist SNS de marge op peil te houden.

Nettoverlies
Het was voor het eerst in ruim een jaar tijd dat SNS weer winst kon melden. De bank en verzekeraar leed over heel 2008 een nettoverlies door een slecht tweede halfjaar. Het eerste halfjaar van dit jaar schreef het concern ook nog rode cijfers.

Dat kwam toen vooral door zorgenkind SNS Property Finance. Dit onderdeel verzorgt vastgoedfinanciering. Door de slechte toestand op de internationale vastgoedmarkt moet SNS afschrijven op uitstaande leningen. Het concern zei te verwachten dat deze waardeverminderingen voorlopig op een hoog niveau zullen blijven

Staatssteun
SNS heeft in september succesvol een aandelenemissie gedaan. De opbrengst hiervan gebruikt het concern voor de terugbetaling van staatssteun. Eind november zal SNS 185 miljoen euro aan de staat terugbetalen. Dinsdag zei directievoorzitter Ronald Latenstein dat het bedrijf ook de rest van de 750 miljoen euro aan steun zal aflossen. ''De intentie om door te gaan met volledige terugbetaling is er.''

Het concern kondigde verder aan in het vierde kwartaal een voorziening te nemen voor compensatie van spaarders van de failliete DSB Bank. De bank neemt ongeveer 6 procent van de schadepost bij DSB voor zijn rekening. De precieze omvang van de rekening die de banken krijgen is nog niet duidelijk.

Verder zal de verzekeraar in het volgende kwartaal een eenmalige afboeking doen op de waarde van de merknaam van verzekeraar DBV. SNS integreert DBV in zijn eigen verzekeringsactiviteiten.