DEN BOSCH - Van Lanschot Bankiers is de recessie in het derde kwartaal blijven voelen. De bank is weer uit de rode cijfers, maar de voorzieningen die de bank moet treffen voor slechte leningen bleven op een relatief hoog niveau.

Dit maakte Van Lanschot vrijdag bekend in een tussentijds handelsbericht.

Door de recessie komen meer consumenten en bedrijven in betalingsproblemen met hun leningen. Banken moeten hiervoor geld reserveren. In het eerste halfjaar had de reservering voor deze zogenoemde stroppenpot een omvang van 51 miljoen euro. Van Lanschot gaf vrijdag geen concrete cijfers.

Provisies
Een positieve ontwikkeling was dat de bank de provisies uit de beleggingsactiviteiten van klanten zag toenemen. Dit was te danken aan de stijgende aandelenkoersen en de hogere transactievolumes op de beurzen.

Verder verloopt de reorganisatie van de bank volgens plan. Eind 2009 moet het personeelsbestand zijn teruggebracht tot 2000, tegen 2241 eind 2008. De kostenbesparingen worden pas in 2010 volledig zichtbaar in de resultaten.

Van Lanschot kon nog niets zeggen over de bijdrage die het zal moeten leveren voor terugbetaling van de spaartegoeden aan de klanten van de failliete DSB Bank. De bank verwacht hiervoor in het vierde kwartaal een eenmalige last te nemen.