ROTTERDAM - Vastgoedfonds Groothandelsgebouwen leed over de eerste helft van 2009 1,8 miljoen euro verlies tegen een winst van 3,1 miljoen euro een jaar eerder. Dat maakte de exploitant van het gelijknamige vastgoed in Rotterdam vrijdag bekend.

Over heel 2008 werd ook verlies geleden. Dat verlies was wel een stuk kleiner, namelijk 257.000 euro.

Huur
De huuropbrengsten waren in het afgelopen halfjaar niet hoog genoeg om grotere financieringslasten en de waardedaling van het Rotterdamse pand te compenseren. De netto huuropbrengsten kwamen 18 procent hoger uit op 6,5 miljoen euro. De financieringslasten verdubbelden bijna tot 4,6 miljoen euro en het gebouw daalde 3,7 miljoen euro in waarde.

Groothandelsgebouwen handhaaft wel de verwachting voor 2009 dat het bedrijf de bezetting van het gebouw op peil kan houden. De bezetting stond eind juni op 90,9 procent tegen 88,3 procent een jaar eerder. De huuropbrengsten zijn in 2009 naar verwachting hoger dan vorig jaar. Groothandelsgebouwen onthoudt zich van een concrete prognose voor dit jaar.