DEN BOSCH - Van Lanschot Bankiers heeft in het eerste halfjaar van 2009 een verlies geleden van 46,3 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder boekte de bank voor vermogende particulieren en familiebedrijven nog een winst van dik 60 miljoen euro.

Van Lanschot maakte de bedrijfscijfers dinsdag bekend. Het verlies komt grotendeels doordat Van Lanschot enkele eenmalige tegenvallers had, zoals afschrijvingen op een it-project ter waarde van 34,5 miljoen euro. Ook zette Van Lanschot geld opzij voor een eerder aangekondigde reorganisatie.

Stroppenpot
Toch valt het verlies veel groter uit dan verwacht. Dat komt doordat Van Lanschot 50,6 miljoen euro heeft toegevoegd aan de kredietvoorzieningen, ofwel de zogenoemde stroppenpot. Dat geld zet de bank alvast opzij omdat de verwachting is dat het hier om leningen gaat die niet kunnen worden terugbetaald.

"We zitten in een forse recessie, die mogelijk heftiger en dieper gaat worden dan we in Nederland denken. De hoop is natuurlijk dat deze korter wordt dan gevreesd. Hoe dan ook is het zo dat het vullen van de stroppenpot momenteel groter is dan we bij Van Lanschot gewend zijn", stelde Floris Deckers, bestuursvoorzitter van de bank.

Problemen
Het soort leningen dat waarschijnlijk niet kan worden terugbetaald, is zeer divers, aldus de bestuurder. "Er zijn bijvoorbeeld metaalbedrijven die er financieel zo goed voor staat dat ze het gemakkelijk drie of vier jaar kunnen uitzingen. Aan de andere kant kan een detailhandelsbedrijf in de problemen zijn gekomen omdat hij net in de verkeerde tijd die ene overname heeft gedaan."

Of er later dit jaar nog eens geld moet worden bijgestort in de stroppenpot, kan Deckers nog niet zeggen. "Het is zo dat je vooral aan het begin voorziet waar de klappen gaan vallen. In die zin zou je zeggen dat we nu een behoorlijk deel hebben opgevuld. Maar afhankelijk van hoe diep de recessie wordt, kunnen er meer verrassingen komen", aldus de topman.

Hypotheken
Van Lanschot heeft in totaal 17,5 miljard euro uitgeleend, waarvan 8 miljard euro bestaat uit hypotheken en de rest uit leningen en overige kredieten aan voornamelijk bedrijven. Door de extra voorzieningen van dik 50 miljoen bedraagt de stroppenpot ongeveer 96 miljoen euro. Van Lanschot spreekt zelf van een gezonde kredietportefeuille.

De topman zag dat de inkomsten bij Van Lanschot in het tweede kwartaal opliepen ten opzichte van het eerste. "Klanten gaan weer heel voorzichtig beleggen", aldus de topman. Van Lanschot verdient onder meer geld met aandelentransacties voor cliënten.

Beleggers straften de resultaten van de Bossche bank af op de beurs in Amsterdam. Het aandeel duikelde kort na de opening met ruim 5 procent tot 34,34 euro.