DEN HAAG - Wereldhave is in de verliezen gedoken. Over het eerste halfjaar leed het vastgoedfonds een verlies van 13,9 miljoen euro. Dezelfde periode vorig jaar boekte Wereldhave nog 52,4 miljoen euro winst.

Wereldhave kampt met toenemende leegstand en waardedaling van het vastgoed. Het indirecte resultaat, de winst uit herwaardering van het vastgoed, was 72,5 miljoen euro negatief. Vorig jaar in dezelfde periode rolde er een negatief resultaat uit van 1,6 miljoen euro.

Het directe resultaat, de winst uit verhuur van vastgoed, steeg van 54 miljoen tot 58,6 miljoen euro. De bezettingsgraad van de gebouwen daalde, van 94,7 procent over geheel 2008 naar 89,7 procent in de eerste zes maanden van dit jaar.