AMSTERDAM - ABN Amro is positiever geworden over aandelen. Volgens analisten van de bank laten de tweedekwartaalcijfers tot nu toe zien dat een fundamenteel herstel zich aankondigt. Ook zijn er verschillende economische macrocijfers die daarop wijzen.

Door Belegger.nl

Bedrijven vullen bijvoorbeeld hun voorraden weer aan, nadat ze daar de afgelopen maanden flink op hadden ingeteerd. De komende maanden zullen de effecten van de diverse stimuleringspakketten van overheden beter zichtbaar worden, aldus ABN Amro. En de kredietmarkten beginnen langzaam te ontdooien. Bedrijven krijgen volgens de bank weer toegang tot externe financiering.

Volgens de bank wordt dit positieve beeld bevestigd door de kwartaalresultaten. Nu bijna 40 procent van de vijfhonderd grootste beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven de winst over het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd, blijkt ongeveer driekwart het duidelijk beter te hebben gedaan dan analisten hadden verwacht. Ook spreken sommige concerns duidelijk uit dat het tweede halfjaar er beter uit ziet.

Beleggers spelen volgens ABN Amro de laatste weken sterk in op het verbeterende klimaat en zijn op zoek naar risicodragende beleggingen, waaronder effecten.

Risico's
Wel ziet de bank ook risico's. Het is nog onduidelijk hoe duurzaam het herstel is. Bovendien zijn de betere kwartaalcijfers vaak niet te danken aan een sterkere vraag. Bedrijven profiteren vooral van kostenbesparingen.

De bank wijst erop dat in het verleden de grootste koersstijgingen zich altijd voordeden als er nog voldoende reden was om te twijfelen over de economie. Dat is deze keer niet anders. ABN Amro verwacht dat de beurzen,w aaronder de AEX, eind dit jaar een "mooi stukje hoger" staan. De lage rente en dalende spaartarieven geven beleggers een extra reden om in aandelen te stappen.