WASHINGTON - Verliezen en afschrijvingen als gevolg van de hypotheekcrisis in de Verenigde Staten kunnen wereldwijd oplopen tot 945 miljard dollar. Daarbij gaat het niet alleen om winstdervingen van banken maar ook om verliezen van andere financiële instellingen.

Daarnaast heeft de crisis ook ernstige gevolgen voor andere sectoren van de economie, ook in Europa. Dat staat in een rapport dat het Internationaal Monetair Fonds, het IMF, dinsdag naar buiten heeft gebracht.

Het zogeheten Global Financial Stability Report (GFSR) vormt de opmaat naar de jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank die later deze week in Washington wordt gehouden.

Het IMF zegt zich zorgen te maken over de spreiding van de hypotheekcrisis. Niet alleen lopen de verliezen voor banken steeds verder op, ook zet de crisis andere sectoren van de economie onder druk. Daardoor wordt de groei van de wereldeconomie aangetast, aldus het IMF.