DEN HAAG - De verzekeraar Aegon heeft vooralsnog weinig schade ondervonden van de kredietcrisis. Hoewel Aegon producten voor enkele honderden miljoen euro afwaardeerde op de balans, bleef de financiële impact beperkt. Dat bleek uit de donderdag gepubliceerde jaarcijfers van de verzekeraar.

Aegon nam een verlies op riskante beleggingen van 17 miljoen euro. Verder waardeerde het concern subprime-producten en andere riskante beleggingen op de balans af met 487 miljoen euro. De subprime-portefeuille daalde in waarde van 2,9 miljard euro naar 2,5 miljard euro. Verlies nemen op deze posten hoeft niet, omdat Aegon verwacht dat de waarde wel weer stijgt, aldus het concern.

Het Haagse concern blijft daarmee redelijk verschoond van problemen. Eerder meldden andere Nederlandse financiële concerns, zoals ING, Rabobank en ABN Amro, afwaarderingen van 1 tot 1,4 miljard euro, deels via de balans en deels via de winst- en verliesrekening.

Afschrijven

Van de huidige subprime-portefeuille van Aegon wordt een bedrag van 400 miljoen euro nader bekeken door kredietbeoordelaars, zei financieel bestuurder Jos Streppel. "Als ze hun advies over deze beleggingen neerwaarts bijstellen, kunnen ze ook minder waard worden. Maar wij schrijven producten pas af als we denken ons geld niet meer terug te krijgen. Bij onze gehele subprime-portfolio is dat niet het geval", aldus Streppel.

De situatie in de Verenigde Staten is naar de mening van Streppel "nog niet uitgebodemd". "De prijzen van huizen dalen nog steeds. Maar ik zie wel dat het tempo waarmee dat gebeurt, afneemt."

Rente

Volgens Streppel is het maar de vraag of de drastische verlaging van de rente in de Verenigde Staten de economie overeind zal houden. "Wel verlicht het in sommige gevallen de situatie waarin sommige huishoudens verkeren als het hun hyptheek betreft", aldus de bestuurder.

De nettowinst van Aegon daalde het afgelopen vierde kwartaal met ruim een kwart tot 648 miljoen euro. Dit werd vooral veroorzaakt door de voor Aegon negatieve effecten van de goedkope dollar, die zich vertalen in minder opbrengsten in euro's.

"De laatste jaren is de dollar steeds in waarde gedaald. Voor ons is dat vervelend", zei Aegon-topman Don Shepard. Ook betaalde Aegon in de afgelopen verslagperiode aanzienlijk meer belasting dan een jaar eerder.

Investeringen

Verder leverden enkele investeringen in Nederland en Amerika minder op dan in dezelfde periode een jaar eerder. Toch oversteeg het resultaat de verwachting in de markt. Analisten rekenden op een resultaat onder de streep van 544 miljoen euro. De jaarwinst van Aegon bedroeg dik 2,5 miljard euro, tegen ruim 3,1 miljard in 2006. Analisten verwachtten een winst van 2,35 miljard euro.

De verkoop van nieuwe beleggingsverzekeringen in Nederland halveerde vorig ten opzichte van 2006. Allemaal het gevolg van de ophef over de zogenoemde woekerpolissen, denkt Streppel. "Maar begin dit jaar hebben we een nieuw, modern product geïntroduceerd. Hierbij zijn we volledig duidelijk over de kosten. Dat wordt goed verkocht."

Aegon onderzoekt momenteel of het concern voldoet aan een recent uitgebrachte aanbeveling die door Ombudsman Jan Wolter Wabeke is opgesteld in het licht van de woekerpolissen. Streppel: "Wij hebben in 2000 en in 2005 enkele aanpassingen gemaakt en vergoedingen betaald. Dus wij doen al veel dingen zoals ze moeten. Als we toch nog geld moeten betalen, denk ik niet aan ontzagwekkende bedragen."